Comunicat de presă - Academia Română

 •  Comunicate
385 afişări

14 decembrie 2017 PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2015

14ecd98a-4a13-4c67-bd73-414d31189ed9

Ceremonie de decernare: 15 decembrie 2017, ora 10

Aula Academiei Române

Aula Academiei Române va găzdui vineri, 15 decembrie 2017, ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2015. Evenimentul va avea loc începând cu ora 10, în prezența Biroului Prezidiului și a membrilor Academiei Române, reuniți în Adunare Generală.

Premiile, dintre care unele se vor acorda ex aequo, recompensează performanța culturală și științifică românească a anului 2015, concretizată în opere individuale sau realizate în colaborare.

Academia Română acordă un număr de 79 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalități ilustre din domeniul creației literare, artistice și științifice naționale, repartizate pe multiple domenii de activitate: literatură, lingvistică, teatru și cinematografie, muzică și arte plastice, istorie, filosofie și psihologie, matematică, fizică, chimie, geografie și geonomie, agricultură, medicină sau știința și tehnologia informației.

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa:

http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2015, decernate în data de 15 decembrie 2017, poate fi consultată mai jos sau accesând:

http://www.academiaromana.ro/premiileAR/liste/2015.pdf

Biroul de presă al Academiei Române

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

1. Premiul 'Timotei Cipariu'

Lucrarea: Formarea cuvintelor în limba română. Vol. al IV-lea, Sufixele. Derivarea nominală și adverbială, Partea I (A-C), Coordonator Marina Rădulescu Sala

Co-autoare: Laura Vasiliu

2. Premiul 'Bogdan Petriceicu Hasdeu'

a) Lucrarea: Istoria lui Alexandru cel Mare — Alexandria ilustrată de Năstase Negrule

Autori: Carmen Albu, Claudia Nichita și Gabriela Dumitrescu .

b) Lucrarea: Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (Științific versus popular)

Autori: Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Mădălin Pătrașcu și Dan Chelaru, coordonator Cristina Florescu*

3. Premiul 'Ion Creangă'

Romanul: MJC, Editura Polirom

Autor: Ion Iovan

4. Premiul 'Titu Maiorescu'

a) Ediția: Duiliu Zamfirescu, Opere, vol.I. Integrala romanelor, Editura FNSA

Autori: ediție de Ioan Adam și Georgeta Adam

b) Ediția: Ioan Alexandru, Opere, I, II, ediție îngrijită de Alexandru Ruja, Editura FNSA

Autor: Alexandru Ruja

5. Premiul 'Mihai Eminescu'

Volumul: Opere V, Crepusculul civil de dimineață (peste 300 de poeme inedite), Editura Polirom

Autor: Emil Brumaru

6. Premiul 'Lucian Blaga' — nu s-a acordat

7. Premiul 'Ion Luca Caragiale' — nu s-a acordat

II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

1. Premiul 'Vasile Pârvan'

a) Lucrarea: Epoca bronzului în podișul Sucevei

Autor: Bogdan Petru Niculică

b) Lucrarea: Vase de sticlă în spațiul dintre Carpați și Prut (secolele II a. Ch — II p.Ch)

Autor: Sever-Petru Boțan

2. Premiul 'Dimitre Onciul'

a) Lucrarea: Untersuchungen zu den Römisch-barbarischen kontakten östlich der römischen provinz Dacia

Autor: Alexandru Popa

b) Lucrarea: Bizanțul la Dunărea de Jos (secolele VII-X)

Autor: Oana Damian

3. Premiul 'George Barițiu'

Lucrarea: Comunitatea dispărută. Germanii din România între anii 1945 și 1967

Autor: Laura Gheorghiu

4. Premiul 'Mihail Kogălniceanu'

a) Lucrarea: L'avamposto sul Danubio della Triplice Alleanza. Diplomazia e politica di sicurezza nella Romania di re Carlo I (1878-1914)

Autor: Rudolf Dinu

b) Lucrarea: Viața și destinul lui Dimitrie Cantemir

Autor: Victor Țvircun (Republica Moldova)

5. Premiul 'Nicolae Bălcescu'

a) Lucrarea: Viața economică din nordul Dobrogei în secolele X-XIV

Autor: Aurel-Daniel Stănică

b) Lucrarea: Regele Ferdinand I Întregitorul

Autori: Cătălina Macovei și Adriana Natalia Bangălă

6. Premiul 'A.D. Xenopol'

a) Lucrarea: Congregația 'De Propaganda Fide' și misiunea catolică din Moldova (secolele XVII—XVIII)

Autor: Rafael Dorian Chelaru

b) Lucrarea: De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii și colecționari în România celei de-a doua jumătăți a secolului XIX

Autor: Alexandru Istrate

7. Premiul 'Nicolae Iorga'

a) Lucrarea: Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic

Autor: Mihai-Bogdan Atanasiu

b) Lucrarea: Comunitățile germane de la sud de Carpați în Evul Mediu (secolele XIII-XVIII)

Autor: Alexandru Ciocâltan

8. Premiul 'Eudoxiu Hurmuzaki'

a) Lucrarea: Independență versus reformă. România în contextul relațiilor sovieto-americane în perioada 'Perestroika' (1985-1989)

Autor: Simion Gheorghiu

b) Lucrarea: Manuel Paleologul 'Sfaturi pentru educația împărătească'

Autor: Simona Nicolae

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

1. Premiul 'Gheorghe Lazăr'

a) Grupul de lucrări: Remarks on diophantine quintuples

Autor: Mihai Cipu

b) Grupul de lucrări: Combinatorică în algebră

Autor: Viviana Ene

2. Premiul 'Spiru Haret'

Lucrarea: Particle supported control of a fluid-particle system

Autori: Nicolae Cîndea, Sorin Micu, Ionel Rovența și Marius Tucsnak

3. Premiul 'Dimitrie Pompeiu'

a) Grupul de lucrări: Branching processes

Autor: Oana-Valeria Lupașcu

b) Lucrarea: Almost commuting permutations are near commuting permutations

Autori: Liviu Păunescu

4. Premiul 'Simion Stoilow' — nu se acordă

5. Premiul 'Gheorghe Țițeica' — nu se acordă

6. Premiul 'Grigore C. Moisil' — nu se acordă

IV. ȘTIINȚE FIZICE

1. Premiul 'Dragomir Hurmuzescu'

a) Lucrarea: The architecture of the 12RSS in V(D)J recombination signal and synaptic complexes

Autor: Mihai Ciubotaru, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 'Horia Hulubei'

b) Grupul de lucrări: Contribuții la studiul mecanismelor din plasmă la presiune atmosferică și a acțiunii acestora asupra sistemelor biologice

Autor: Ionuț Topală, Facultatea de Fizică, Universitatea 'Al.I. Cuza' din Iași

2. Premiul 'Constantin Miculescu'

a) Grupul de lucrări: Morfologia și structura unor materiale nanostructurate cu aplicații tehnologice

Autori: Lucian Baia, Virginia Danciu și Zsolt Pap, Universitatea 'Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca

b) Grupul de lucrări: Cercetări teoretice asupra interacției radiației laser cu sisteme moleculare.

Autor: Attila Bende, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice, Cluj-Napoca

3. Premiul 'Horia Hulubei'

Grupul de lucrări: Aspecte noi în studiul excitațiilor octupolare ale nucleelor atomice

Autor: Sorin Pascu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 'Horia Hulubei'

4. Premiul 'Ștefan Procopiu'

a) Grupul de lucrări: Contribuții la studiul compactificărilor 8-dimensionale în teoria supergravitației 11-dimensionale

Autori: Elena Mirela Babalîc și Călin Iuliu Lăzăroiu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 'Horia Hulubei'

b) Lucrarea: Thermodynamics of nonextremal Kaluza-Klein multiblack holes in five dimensions

Autor: Cristian Ionuț Stelea, Facultatea de Fizică, Universitatea 'Al. I. Cuza' din Iași

5. Premiul 'Radu Grigorovici'

a) Grupul de lucrări: Proprietăți structurale în straturi epitaxiale oxidice, nanostructuri și nanocompozite

Autori: Raluca Negrea, Cristina Chirilă și Georgia Boni, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

b) Grupul de lucrări: Spectroscopie de fotoelectroni și calcule ab-initio aplicate la studiul suprafețelor și interfețelor

Autori: Marius Hușanu și Dana Popescu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

V. ȘTIINȚE CHIMICE

1. Premiul 'Costin D. Nenițescu'

Grupul de lucrări: Arhitecturi polimere conținând cicluri 1,3,4-oxadiazolice. Proprietăți fotofizice și fotochimice în diferite condiții de mediu

Autor: Dr. Mihaela Homocianu

2. Premiul 'I. G. Murgulescu'

Grupul de lucrări: Compuși oxidici nanostructurați obținuți prin metoda sol-gel

Autor: Dr. Luminița Predoană

3. Premiul 'Gheorghe Spacu'

Grupul de lucrări: Procese fizico-chimice sub constrângere nanometrică în materiale mezoporoase

Autori: Prof.dr.ing. Daniela-Cristina Berger, Prof.dr.ing. Cristian Matei și Dr.ing. Raul-Augustin Mitran

4. Premiul 'Nicolae Teclu'

Grupul de lucrări: Arhitecturi structurate pentru identificarea de biomolecule complexe

Autor: Prof.dr. Camelia Bala

5. Premiul 'Cristofor I. Simionescu'

Grupul de lucrări: Asamblarea supramoleculară cu ajutorul biomoleculelor

Autori: Dr. Alexandru Rotaru și Dr. Elena Laura Ursu

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

1. Premiul 'Grigore Antipa'

Volumul: Les associations végétales de Roumanie. Les associations forestiéres et arbustives, volumul 3. Volumul face parte dintr-o trilogie coordonată de Dr. Gheorghe Coldea

Co-autor: Dr. Adrian Indreica

2. Premiul 'Emanoil Teodorescu'

Pentru lucrări elaborate și publicate în reviste internaționale de prestigiu, în domeniul microbiologie-fotosinteză la cianobacterii cu implicații pentru fiziologia plantelor

Autori: Prof. Horia Leonard Banciu, Universitatea 'Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca, Dr. Cosmin Ionel Sicora, Centrul de Cercetări Biologice Jibou

3. Premiul 'Nicolae Simionescu'

Pentru lucrări de frontieră publicate în perioada 2007-2015, în reviste internaționale de prestigiu, în domeniul medicinei translaționale privind disfuncțiile metabolismului lipidic și epigeneticii asociate aterosclerozei și diabetului.

Autori: Dr. Camelia Stancu, Dr. Loredan Niculescu, de la IBPC 'N. Simionescu', și Prof. Doina Ruxandra Dimulescu, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

4. Premiul 'Emil Racoviță' — nu s-a acordat

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

1. Premiul 'Grigore Cobălcescu'

a) Lucrarea: Calcarele Jurasicului superior-Cretacicului inferior din Masivul Buila-Vânturarița. Microfaciesuri și biostratigrafie

Autor: George Pleș

b) Lucrarea: The palaeontology of the cave bear bone assemblage from Urșilor Cave of Chișcău. Osteometry, palaeoichnology, taphonomy and stable isotopes

Autor: Marius Robu

c) Lucrarea: Evolution of the Danube Deep-Sea Fan since the Last Glacial Maximum: new insights into Black Sea water-level fluctuations

Autori: Adriana Maria Constantinescu (România), Samuel Toucanne (Franța), Bernard Dennielou (Franța), Stéphan J. Jorry (Franța), Thierry Mulder (Franța), Gilles Lericolais (Franța)

2. Premiul 'Gheorghe Munteanu—Murgoci'

a) Lucrarea: Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments

Autor: Lóránd Silye

b) Lucrarea: The mud volcanoes from Berca: a significant patrimony site of the Buzău Land Geopark (Romania)

Autori: Titus Brustur , Ion Stănescu, Rodica Macaleț, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu*

3. Premiul 'Ludovic Mrazec'

Lucrarea: The occurrence of high-temperature skarns from Oravița (Banat, Romania): a moneralogical overview

Autori: Ștefan Marincea (România), Delia-Georgeta Dumitraș (România), Cristina Ghineț (România), Essaid Bilal (Franța)

4. Premiul 'Ștefan Hepites'

Lucrarea: Climate of the Romanian Carpathians. Variability and trends

Autori: Dana Magdalena Micu, Alexandru Dumitrescu*, Sorin Cheval*, Marius Victor Bîrsan

5. Premiul 'Simion Mehedinți'

Lucrarea: Bazinul Nirajului. Studiu de geomorfologie aplicată

Autor: Sanda Roșca

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE

1. Premiul 'Aurel Vlaicu'

Lucrarea: The Optimal Homotropy Asymptotic Method. Engineering Application

Autori: Vasile Marinca și Nicolae Herișanu

2. Premiul 'Traian Vuia'

Lucrarea: Metoda particulelor libere în analiza numerică a mediilor continue

Autori: Vasile Năstăsescu și Ghiță Bârsan

3. Premiul 'Anghel Saligny'

Grupul de lucrări: Studii integrate privind evaluarea și remedierea poluării în ciclul natural și antropic al apei

Autor: Carmen Teodosiu

4. Premiul 'Constantin Budeanu'

Lucrarea: The Role of Mechanisms in Sustainable Energy Systems

Autori: Ion Vișa, Codruța Jaliu, Anca Duță, Mircea Neagoe, Mihai Comsit, Macedon Moldovan, Daniela Ciobanu, Bogdan Burduhos și Radu Săulescu

5. Premiul 'Henri Coandă'

Lucrarea: Aplicațiile medicale ale tehnologiilor de fabricație prin adăugare de material

Autori: Petru Berce , Nicolae Bâlc, Dan Leordean, Cristina Borzan, Horea Chezan, Voicu Mager și Cristian Berce

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

1. Premiul 'Gheorghe Ionescu-Șișești'

Lucrarea: Leaf area constant model in optimizing foliar area measurement in plants: a case study in apple tree

Autori: Florin Sala, Gicu Gabriel Arsene, Olimpia Iordănescu și Marius Boldea

2. Premiul 'Marin Drăcea'

Lucrarea: Consecințele despăduririlor — reconstrucția ecologică a Vrancei

Autori: Neculai Bogdan, Cristinel Constandache și Sanda Nistor

3. Premiul 'Ion Ionescu de la Brad' — nu s-a acordat

4. Premiul 'Traian Săvulescu' — nu s-a acordat

X. ȘTIINȚE MEDICALE

1. Premiul 'Iuliu Hațieganu'

Lucrarea: Pericardul, anatomie, fiziologie, patologie, chirurgie.

Autori: Teodor Horvath și Daniel Fudulu

2. Premiul 'Daniel Danielopolu'

Lucrarea: Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească

Autoare: Vasilica-Monica Groza

3. Premiul 'Victor Babeș'

Lucrarea: Atlas of Human Anatomy

Autor: Christache Zanoschi

4. Premiul 'Constantin I. Parhon'

Lucrarea: Sindromul metabolic și obezitatea. Perspective antropologice

Autoare: Nicoleta Milici

5. Premiul 'Gheorghe Marinescu' — nu s-a acordat

6. Premiul 'Ștefan S. Nicolau' — nu s-a acordat

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

1. Premiul 'Petre S. Aurelian'

Lucrarea: Dezvoltarea economică endogenă la nivel regional. Cazul României

Autori: Daniela Antonescu, Florina Popa și Zizi Goschin

2. Premiul 'Virgil Madgearu'

a) Lucrarea: Managementul cererii și ofertei turistice

Autor: Monica Maria Coroș

b) Lucrarea: Ergonomie organizațională

Autori: Aurel Manolescu, Alecxandrina Deaconu, Cosmin Dobrin, Ion Popa, Cristian-Virgil Marinaș, Irinel Marin, Ramona-Ștefania Igreț

3. Premiul 'Victor Slăvescu'

Lucrarea: Polii de creștere și integrarea economică

Autor: Edith Mihaela Dobrescu

4. Premiul 'Nicolas Georgescu Roegen'

Lucrarea: Competitivitate. Competitivitate regională în România

Autori: Elena Pelinescu, Marioara Iordan, Mihaela Nona Chilian și Mihaela Simionescu

Sociologie

5. Premiul 'Dimitrie Gusti'

a) Lucrarea: Oameni prin vremuri. Bucovineni în secolul XX

Autori: Ștefan Ungurean și Mircea Ivănoiu

b) Lucrarea: Absorbția fondurilor europene pentru comunele din România: rolul capacității administrative

Autor: Monica Marin

6. Premiul 'Henri H. Stahl'

Lucrarea: Mimetismul de la obiceiuri la crima organizată

Autori: Septimiu Krausz și Irinel Stegar

Științe Juridice

7. Premiul 'Simion Bărnuțiu'

Lucrarea: Buna și reaua credință în negocierea și executarea contractelor de drept european

Autor: Marius Floare

8. Premiul 'Nicolae Titulescu'

Lucrarea: Probleme de drept european. Principii. Directive. Trimiteri preliminare. Jurisprudență românească comentată

Autor: Anamaria Groza

9. Premiul 'Andrei Rădulescu' — nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

1. Premiul 'Vasile Conta'

Lucrarea: Mit, magie și manipulare politică

Autor: Nicu Gavriluță

2. Premiul 'Mircea Florian'

a) Lucrarea: Tratat despre Ființă

Autor: Corneliu Mircea

b) Lucrarea: Anul 1600. Cenzura imaginarului științific la începutul modernității

Autor: Dan Gabriel Sîmbotin

3. Premiul 'Ion Petrovici'

a) Lucrarea: Din istoria marilor idei etice și pedagogice

Autor: Nicolae Iuga

b) Lucrarea: Ecce Nietzsche. Exercițiu de lectură hermeneutică

Autor: Mircea Braga

4. Premiul 'Constantin Rădulescu-Motru'

Lucrarea: Opoziția politică în presa românească 1859-1899

Autor: Alecu Gavrilescu

5. Premiul 'Dumitru Stăniloaie'

Lucrarea: Ortodoxie și luteranism în Transilvania între Revoluția pașoptistă și Marea Unire

Autor: Mircea-Gheorghe Abrudan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

1. Premiul 'George Enescu' în domeniul creației muzicale

Lucrarea: Duo pentru flaut și pian

Autor: Andrei Tănăsescu

2. Premiul 'Ciprian Porumbescu' în domeniul muzicologiei

a) Lucrarea: Musical Crossroads: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient

Autor: Nicolae Gheorghiță

b) Lucrarea: Criza operei? Studiu de hermeneutică muzicală

Autor: Ion Piso

3. Premiul 'George Oprescu' în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Lucrarea: Ion Vlasiu

Autori: Dr. Ioana Vlasiu, Ioan Șulea și Cora Fodor

b) Lucrarea: Valori de artă barocă în Banat

Autor: Rodica Vârtaciu Medeleț

4. Premiul 'Ion Andreescu' în domeniul artei plastice

Lucrarea: Expoziția de la Bienala de la Veneția (2015)

Autor (pictor): Adrian Ghenie

5. Premiul 'Simion Florea Marian' în domeniul etnografiei și folclorului

Lucrarea: Bibliografia generală a folclorului și etnografiei românești

Autor: Dr. Rodica Raliade (coordonator)

6. Premiul 'Duiliu Marcu' în domeniul creației arhitectonice

Lucrarea: Catedrala arhiepiscopală Curtea de Argeș

Autor: Arh. Augustin Ioan

7. Premiul 'Aristizza Romanescu' în domeniul artelor spectacolului — nu se acordă

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1. Premiul 'Gheorghe Cartianu'

a) Grup de lucrări: Tehnici radio investigare univers (carte și patru articole)

Autor: Alina Mihaela Bădescu

b) Grup de lucrări: Managementul resurselor în sisteme distribuite de mari dimensiuni (14 articole)

Autori: Florin Pop și Valentin Cristea

2. Premiul 'Mihai Drăgănescu'

Grup de lucrări: Procesare vorbire și semnale audio (cinci lucrări)

Autori: Vasile Apopei, Doina Jitcă și Otilia Păduraru

3. Premiul 'Tudor Tănăsescu'

Cartea: Programarea aplicațiilor Android

Autori: Felician Alecu, Bogdan Iancu, Ion Ivan, Paul Pocatilu, Adrian Vișoiu și Alin Zamfirescu

Trimite-ne comunicatul tau

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Comentează


Articole recomandate


Știrile momentului

Ultimele comunicate

Cele mai citite comunicate

Tu actualizezi lumea.

Ai filmat sau fotografiat un eveniment ieșit din comun? Noi îţi publicăm știrea.

Află mai multe