Comunicat de presă - Centrul FILIA

 •  Comunicate
100 afişări

În atenția domnului Președinte Klaus Iohannis În atenția doamnei Prim Ministru Viorica Dăncilă

1c6d3fc2-12f7-46bc-a89e-252d482591be

În atenția doamnei Secretar de Stat Grațiela Drăghici, președinta ANES

Scrisoare deschisă

Considerăm că preocupările manifestate de cele mai înalte instituții din România pentru domeniul egalității de șanse între femei și bărbați reprezintă o etapă importantă pentru dinamica acestui domeniu esențial pentru consolidarea democrației și sperăm ca angajamentul Președinției și al Guvernului României să contribuie la implementarea reală a politicilor publice pentru asigurarea egalității de gen.

Prin prezenta scrisoare solicităm asigurarea unui cadru legal și instituțional puternic care să garanteze formarea experților în egalitate de șanse în conformitate cu standardele europene, cadru care nu se poate realiza fără consultarea mediului academic și asociativ specializat în domeniu. Dorim promovarea reală și competentă a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul politic și social din România.

Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene, recunoscut în tratatele europene începând cu Tratatul de la Roma din 1957 precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, atât la nivel academic, cât și la nivel politic, egalitatea de gen este considerată un indicator al calității culturii democratice, devenind un reper tot mai frecvent în măsurarea și evaluarea regimurilor democratice. Introdus în România în cadrul procesului de aderare la UE, principiul egalității de șanse între femei și bărbați a cunoscut o evoluție fluctuantă și greoaie. Fără a intra în detalii, amintim, totuși, că în clasamentul european al egalității de gen România s-a situat pe locul 26 din 28 în 2017 (pe baza datelor culese în 2015,) cu un indice de 52,4, față de media europeană de 66,2 (Gender Equality Index).

Pe de altă parte, pornind de la experiența și expertiza pe care o avem, vă semnalăm câteva aspecte pe care le considerăm esențiale și care pot face diferența între o abordare formală (pe hârtie) a problematicii egalității de gen și una substanțială, menită să îmbunătățească în mod real viața femeilor și a bărbaților din România și să asigure dreptatea de gen.

Specialiștii din domeniile egalității de șanse și ai egalității de gen (care în România se formează deja de 20 de ani) reprezintă unul din actorii esențiali pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor politici publice consistente, de aceea salutăm inițiativa privind crearea unor poziții de experți și intenția formării acestora. Considerăm astfel că ar fi oportun, în conformitate și cu ultimele modificări ale Legii 202/2002 și cu Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, să fie introdusă în COR o nouă ocupație care să se numească 'expert în egalitate de gen', pentru a da mai multă legitimitate acestei expertize și a transmite un semnal consistent referitor la problematica egalității de gen.

Pentru a evita însă noi forme fără fond, precum și unele situații, în opinia noastră, inacceptabile—precum formarea a 4.000 de experți și tehnicieni în egalitate de șanse în cadrul proiectului START (nici până în acest moment nu este disponibilă informația privind 'formatorii', conținutul cursurilor și numele cursanților deși au fost făcute solicitări în acest sens), vă rugăm să luați în considerare necesitatea unei reglementări serioase a modului în care se va asigura formarea viitorilor experți.

Standardul ocupațional și formarea experților din proiectul START au fost făcute fără consultarea specialiștilor, respectiv a reprezentanților din mediul academic care, prin crearea de programe de master, centre de cercetare și publicații pe această temă, dispun de o experiență și expertiză în domeniu recunoscute la nivel internațional. Precizăm că în acest moment funcționează două programe de master în acest domeniu: masteratul 'Politici, gen și minorități' din cadrul Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Științe Politice și Administrative (încă din 1998) și masteratul 'Politicile egalității de șanse în context românesc și european' (din anul 2011) din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București (atașat masterului european E.G.A.L.E.S.).

De asemenea, în principalele centre universitare din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara) au fost dezvoltate numeroase cursuri și cercetări în domeniul studiilor de gen. Pe lângă spațiul academic, mediul asociativ este de asemenea reprezentat de numeroase ONG-uri recunoscute în domeniul egalității de gen, cu experiență practică extrem de valoroasă, indispensabilă unei înțelegeri nuanțate și complexe a problematicilor din domeniu.

Mai mult, considerăm că standardul ocupațional actual (http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Expert%20in%20egalitate%20de%20sanse.pdf) ar trebui modificat, acesta cuprinzând mai degrabă elemente de competență 'în domeniul serviciilor publice și sociale' (destul de vag) sau legate de violența domestică și trafic de persoane.

Subliniem că discriminările la locul de muncă nu țin cont de aspecte precum dizabilitățile, etnia, religia sau orientarea sexuală. De asemenea, în sfera competențelor, accentul este pus pe cele practice, fără o cerință minimală de cunoaștere a principalelor concepte teoretice din domeniu de care un astfel de expert are nevoie în activitatea sa zilnică.

Considerăm că este necesară o consultare a specialiștilor existenți pentru a găsi cele mai bune soluții în ceea ce privește formarea celor care vor avea ca domeniu de activitate asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

Considerăm, de asemenea, că pentru anumite poziții (mai ales în instituțiile publice centrale și locale însărcinate cu implementarea principiului european gender mainstreaming) este necesar să fie impusă diploma de master în domeniu ca o condiție de angajare, ori o experiență de cel puțin 3 ani într-o organizație nonguvernamentală care a implementat proiecte în domeniul egalității de gen sau s-a ocupat de cercetare în domeniu.

Cerem corelarea standardului cu specializările enunțate, oferindu-ne sprijinul în acest sens. Vă propunem inițierea unui grup de lucru pentru discutarea metodologiei implementării acestor aspecte și pentru identificarea, împreună cu autoritățile în domeniu, a celor mai potrivite soluții.

Dorim să se evite impostura și amatorismul, precum și neglijarea și delegitimarea expertizei și a politicilor legate de egalitatea de gen prin asigurarea unei 'specializări' formale, și nu prin cunoștințe și competențe reale în acest domeniu. Considerăm că formarea altor câteva mii de experți în cadrul programelor care nu respectă standardele de calitate europene ar ajuta, poate, la a raporta îndeplinirea unor indicatori cantitativi, fără însă ca actorii publici să înțeleagă cauzele și formele discriminării de gen, nici politicile publice necesare contracarării acestora. Lipsa unei expertize reale nu va conduce decât la incapacitatea instituțiilor publice și a decidenților politici de a elabora și, mai ales, de a implementa politici publice eficiente și sustenabile.

Credem că trebuie să avem un obiectiv comun: egalitatea de șanse și egalitatea de gen în spațiul politic și social din România. De aceea, vă rugăm să acordați toată atenția, în acest moment, asigurării unui cadru legal și instituțional care să garanteze formarea unor experți în conformitate cu standardele europene.

Vă mulțumim încă o dată pentru angajamentul politic în domeniul egalității de șanse și al egalității de gen și vă asigurăm de întregul nostru sprijin, prin oferirea unei expertize în acest sens.

Semnatari

Semnatarii prezentei scrisori sunt specialiști de studii de gen și egalitate de șanse din mediul academic și asociativ din România. Aceștia își aduc contribuția, printre altele, la promovarea reală a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul academic și social din România. Enumerăm câteva dintre programele de formare, centrele de cercetare și rețelele de ONG-uri implicate în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați:

— Programul de master Politicile egalității de șanse în context românesc și European, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București;

— Programul de master Politici, Gen și Minorități, Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative;

— Programul de master Jurnalism politic, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;

— Programul de master Comunicare de afaceri în limba engleză, Academia de Studii Economice din București;

— Programul de master Mass-Media, Dezvoltare, Societate, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;

— Programul de master Studii franceze și francofone, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

— Programul de master Studii culturale britanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

— Centrul pentru politicile egalității de șanse, Universitatea din București;

— Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale, Universitatea din București;

— Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

— Rețeaua Rupem tăcerea

— Coaliția pentru egalitate de gen

Semnează, în ordine alfabetică:

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

1. Asociația Centrul FILIA

2. Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

3. Asociația Femeilor Împotriva Violenței-ARTEMIS

4. Asociația Front

5. Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen — A.L.E.G.

6. Asociația MozaiQ LGBT

7. Asociația pentru Promovarea Femeii din România

8. Asociația Psihosfera

9. Asociatia Romanian Women's Lobby

10. Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință

11. Asociația SPICC

12. Asociația Transcena

13. Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA)

14. Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)

15. Fundația 'Alături de Voi' România

16. Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

17. Societatea de Analize Feministe ANA

REPREZENTANȚI AI MEDIULUI ACADEMIC, SPECIALIȘTI, SIMPATIZANȚI:

1. Alina ANGHEL

2. Alina AVĂDANEI

3. Dr. Lidia AVĂDANEI

4. Prof. univ. dr. Ionela BĂLUȚÄ?

5. Conf. univ. dr. Oana BĂLUȚÄ?

6. Lect. univ. dr. Felicia BEJAN

7. Dr Ioana BORZA

8. Dr. Andreea BRAGĂ

9. Dr. Alice NĂSTASE BUCIUTA

10. Conf. univ. dr. Anca DOHOTARIU

11. Lect. univ. dr. Alina DRAGOLEA

12. Daniela DRĂGHICI

13. Drd. Ioana DUMITRESCU

14. Drd. Denisa FOCARU

15. Prof.univ.dr. Daniela ROVENTA-FRUMUȘANI

16. Lect. univ. dr. Reka GEAMBAȘU

17. Prof. dr. Georgeta GHEBREA

18. Dr. Carmen GHEORGHE

19. Conf. univ. dr. Luciana Alexandra GHICA

20. Conf. univ. dr. Laura GRUNBERG

21. Dr. Luciana JINGA

22. Lect.univ.dr. Eva LĂ?SZLO

23. Nicoleta LEPĂDATU

24. Dr. Mara MARGINEAN

25. Conf. univ. dr. Roxana MARINESCU

26. Prof. univ. dr. Mihaela MIROIU

27. Drd. Emil MOISE

28. Dr. Andreea MOLOCEA

29. Dr. Larissa LUICÄ?

30. Dr. Tudorina MIHAI

31. Lect. univ. dr. Diana NEAGA

32. Dr. Simona NECULA

33. Dr. Ovidiu ANEMȚOAICEI

34. Lect. univ. Dr. Ana-Maria PALIMARIU

35. Lect. univ. dr. Miruna PANTEL

36. Conf. univ. dr. Camil PARVU

37. Lect. univ. dr. Ana PANTEA

38. Lect. univ. dr. Gyongyi PĂ?SZTOR

39. Prof.univ.dr. Mihai PÄ?UNESCU

40. Dr. Cristina RÄ?DOI

41. Prof. univ. dr. Cosima RUGHINIȘ

42. Dr. Liliana Herrera SALDANA

43. MA Iulia SIMA

44. Irina SORESCU

45. Drd. Alexandru Daniel STAN

46. Lect. univ. dr. Mihaela STĂNICÄ?

47. Conf. univ. dr. Romina SURUGIU

48. Lect.univ.dr. Adriana ȘTEFĂNEL

49. Conf.univ. dr. Doina Olga ȘTEFĂNESCU

50. Lect. univ. dr. Petruța TEAMPĂU

51. Vlad VISKI

52. Ilona VOICU

53. Drd. Andreea VOINA

54. Drd. Ruxandra Fatma YILMAZ

Ca urmare a transmiterii scrisorii, s-au alăturat demersului nostru:

1. MA Andreea Cristiana Rusu

2. Dr. Cătălina-Daniela RÄ?DUCU

3. Dr. Georgeta ADAM

4. Asociatia Jurnalistelor din România 'Ariadna'

5. Anca JUGARU

6. Drd. Oana-Alexandra DERVIS

7. Dr. Claudia-Florentina DOBRE

8. Prof. Andreea MANEA

9. Drd. ALexandra OPREA

Lista semnatarilor rămâne deschisă: https://docs.google.com/document/d/1ni4O0aZNZR1kRsils5AibxxSrEjZgkEkouanJwoxWQA/edit

Centrul FILIA

Trimite-ne comunicatul tau

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Comentează


Articole recomandate


Știrile momentului

Ultimele comunicate

Cele mai citite comunicate

Tu actualizezi lumea.

Ai filmat sau fotografiat un eveniment ieșit din comun? Noi îţi publicăm știrea.

Află mai multe